ติดต่อเรา

N.R. Coconut Sugar Co., Ltd.(总公司)

39/6 Moo 11, Klong Khoi , Pak Kret District, Nonthaburi 11120

联系我们
Ms.Napaporn Charoenpak : General Manager & Export Manager
电话: +666 2956 1945

Mr.Natee Charoenpak : Domestic Sale Manager
电话: +666 1649 5659

Ms.Nittaya Charoenpak Sales Area Manager
电话: +668 9500 1838

电话 : 0-2921-7047
传真 : 0-2921-7048
联系电话 : 062-956-1954
网站 :www.bandtahnbuk.com
电子邮件 : napapornc75@gmail.com

为什么班丹普克的产品获得“口耳相传”化的客户支持?

清洁、重量稳定、时尚、不会因运输而破裂或变形。 棕榈糖对外界的光线和空气敏感,所以采用彩色包装来保持食品质量。 该盒子节省了空间、易于存放、易于运输和销售。

N.R. Coconut Sugar Co., Ltd.(总公司)


39/6 Moo 11, Klong Khoi , Pak Kret District, Nonthaburi 11120

Tel : 02-921-7047
Fax : 02-921-7048, 02-921-7068
Email : Napapornc75@yahoo.com
Mobile: +666 2956 1945
Phone : +66 2921 7047
Fax : +66 2921 7048
Website :www.bandtahnbuk.com
Email : napapornc75@gmail.com